TOYOTA COROLLA
Model 2009
от 1 до 2 дни за ден от 3 до 5 дни за ден за 1 седмица
от 1 Октомври
до 30 Април
49 € 45 € 250 €
от 1 Май
до 30 Септември
59 € 56 € 295 €

Всички цени са крайни с включен ДДС.

 

НАЕМЕН ПЕРИОД

Минималният наемен период е 24 часа. Допуска се закъснение в рамките на няколко минути. Ако се налага по-голямо закъснение, трябва да се свържете с локацията на ТРАНСБОЙ, от която сте наели автомобила и да предупредите за закъснението. Просроченото време ще бъде таксувано като цял наемен ден, по тарифата определена в договора за наемане.

 

ВЪЗРАСТ

Необходимата минимална възраст за наемане на автомобил е 21 години.

 

ДОКУМЕНТИ

Валидна, лична карта за граждани на Европейския съюз или задграничен паспорт за граждани на страни- нечленки на Европейския съюз.
Свидетелство за правоуправление, валидно на територията на България, издадено минимум една година преди датата на наемане.
Международно свидетелство за правоуправление, в случаите, когато информацията в националното не е на латиница.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВОДАЧ

Допълнителен водач може да управлява автомобила, само, ако  неговите данни са вписани в договора за наем. Той трябва да отговаря на същите изисквания, както наемателя. Наемателят е отговорен по всички клаузи на договора за наем.

 

УСЛУГА "НАЕМАНЕ С ШОФЬОР"

ТРАНСБОЙ предлага услугата "Наемане с шофьор".

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

U&K може да ви предостави, за ползване под наем, следното допълнително оборудване:

 • Детски седалки - 3 вида;
  За бебета с максимално тегло до 13 кг,
  За деца с максимално тегло до 18 кг,
  За деца с максимално тегло до 36 кг.
  Цената на наема на детска седалка е 15 BGN за целия наемен период.
 • Навигационна система /GPS/ - Наемът е 20 BGN на ден, но не повече от 60 BGN за целия наемен период.

 

ЗАСТРАХОВКИ

Застраховката при автопроизшествие ограничава отговорността на Наемателя за, увредения автомобил, в случай на пожар,  природни бедствия, ПТП или злоумишлени действия на трети лица. Застраховката при автопроизшествие  е валидна, когато са спазени условията и сроковете на договора.

 

ЗАСТРАХОВКА ПРИ КРАЖБА

Застраховката при кражба ограничава отговорността на Наемателя в случай на кражба или грабеж на автомобила. Застраховката при кражба е валидна, когато са спазени условията и сроковете на договора.

 

Застраховките Ограничаване на Отговорността при автопроизшествие и кражба и не покриват следните щети:
1.    Щети, следствие използване на гориво, различно от посоченото в договора или липса на същото;
2.    Щети по долната част на автомобила ;
3.    Щети по гумите и джантите, причинени от неравности по пътя;
4.    Щети или загуба на ключове и/или дистанционно управление на алармената система ;
5.    Щети или загуба на детски седалки, антена, крик, авариен триъгълник, чистачки, капачка на резевоар и декоративни тасове за джантите;
6.    Щети по вътрешната част на автомобила и тапицерията;
7.    Щети, следствие шофиране в нетрезво състояние или под въздействие на упойващи и наркотични вещества;
8.    Липса на констативен протокол, издаден от съответните компетентни органи.

 

ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА"

Наемателят може да заплати застраховка Злополука /PAI/.  Застраховка Злополука покрива следните рискове:

 • Смърт от злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука;
 • Медицински разноски следствие на злополука;

Застраховат се всички места в автомобила, обявени в свидетелството за регистрация, включително, мястото на водача. Застрахователните покрития са определени в застрахователната полица, копие, от която се връчва на Наемателя в момента на наемането.

 

 

ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"

Застраховка " Гражданска отговорност " е включена в наемната цена на автомобила. Тя покрива имуществени и неимуществени щети, причинени от наемателя на трети лица или обекти.

 

ДОСТАВКА/ ПРИБИРАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Доставка/прибиране на автомобила са услуги, които ТРАНСБОЙ извършва при поискване от клиента. Моля, обърнете се към Резервационния център за информация, относно възможността услугата да бъде извършена, както и за нейната цена.

 

ГОРИВО

Горивото не е включено в наемната цена. Наемателят получава автомобила с пълен резервоар, като се задължава да го върне с пълен резервоар. При връщане на автомобила с непълен резервоар, Наемателят заплаща липсващото гориво по цена, посочена в договора.

 

ЕДНОПОСОЧНИ НАЕМАНИЯ

Еднопосочни наемания са тези, в които клиентът започва наемането в една точка и връща автомобила в друга. За повече информация, относно възможността за еднопосочно наемане, моля, обърнете се към Резервационния център.

 

ДЕПОЗИТ

При наемането на автомобила, ТРАНСБОЙ изисква гарантиране на плащанията по догвора за наем. Депозитът може да бъде осигурен с пари в брой или кредитна карта /авторизация /. Притежаването на валидна кредитна карта, на името на Наемателя, е задължително условие, за някои категории автомобили. Сумата на депозита е равна на дължимата сума за наема, плюс сумата покриваща лимита на отговорност за съответната категория автомобил. За целите на депозита, не се приемат дебитни карти.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането на услугата се извършва при наемането на автомобила. ТРАНСБОЙ  приема  плащания в брой; с кредитна карта Visa, MasterCard/ Eurocard или Diners Club; с дебитна карта или чрез банков превод /когато има специално споразумение за това/.

 

Автомобилите на ТРАНСБОЙ не могат да напускат територията на България.

Резервация